Grafický manuál pro povinnou publicitu pro OPŽP

19.02.2009: Státní fond životního prostředí ČR, který administruje rozdělování dotací z Operačního programu Životní prostředí, připravil podrobná pravidla a praktický návod pro zajištění publicity a propagace evropských fondů a cílů Operačního programu Životní prostředí.