Hodnotící kriteria pro Prioritní osu 6 u OPŽP byla upravena

19.02.2009: Podle nových kriterií budou hodnoceny žádosti v nedávno vyhlášené šesté výzvě OPŽP. Nejvýraznější změnou je úprava kriteria Hledisko přiměřenosti nákladů a tvorba nového "ceníku", podle kterého budou žádosti hodnoceny.