Implementační dokument OPŽP byl aktualizován

14.09.2009: Na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení naleznete novou verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
Novou verzi Implementačního dokumentu schválil na konci srpna Monitorovací výbor OPŽP. Seznam změn je uveden na začátku dokumentu ve Změnovém listě. Mezi významnější změny patří následující: v prioritní ose 2, oblast podpory 2.2 Omezování emisí budou podporovány také projekty zaměřené na snížení emisí SO 2. V oblasti podpory Zlepšování kvality ovzduší přibyla nová podoblast 2.1.4 Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR.

Pro zobrazení celého článku klikněte zde.