Informace SFŽP k certifikaci výdajů OPŽP

14.04.2011: Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí byla publikována informace k pozastavení certifikace výdajů OPŽP. Certifikace byla pozastavena z národní úrovně v rámci předběžné opatrnosti, nikoli z Bruselu, jak média mylně uvádějí.
Ministerstvo financí jako platební certifikační orgán pozastavilo ověřování výdajů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prosinci 2010, a to v reakci na nařčení Libora Michálka ze zneužití evropských prostředků programu ve Státním fondu životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí zaslalo Ministerstvu financí výsledky auditu, které neprokázaly žádná pochybení ani nesrovnalosti v administraci prioritních os, které jsou orientovány na jednotlivé složky životního prostředí.

Více informací naleznete zde: Informace SFŽP k certifikaci výdajů OPŽP