Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů

19.02.2009: Státní fond životního prostředí ČR nechal vypracovat tuto metodiku pro žadatele, jejichž vodohospodářská infrastruktura je provozována v rámci tzv. oddílného modelu formou provozní smlouvy s provozovatelem, a kteří chtějí získat finanční prostředky na rekonstrukci či rozšíření této infrastruktury v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP).
Zdroj: OP Životní prostředí, Zobrazit celý článek