Monitorovací výbor OPŽP se sejde ve čtvrtek

27.05.2009: Již páté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se uskuteční ve čtvrtek 28. května 2009.
Na programu zasedání bude mimo jiné zpráva o průběhu realizace Operačního programu Životní prostředí, projednání a schválení Výroční zprávy OPŽP za rok 2008. Členové výboru budou též projednávat a schvalovat změny ve Statutu Monitorovacího výboru OPŽP a budou seznámeni s realizací Komunikačního plánu OPŽP.


Zdroj informací: http://www.opzp.cz