Nejčastější dotazy k otevřeným výzvám OP Životní prostředí

19.02.2009: Pro lepší informovanost potenciálních žadatelů v Operačním programu Životní prostředí zřídil Státní fond životního prostředí zelenou linku. Ta nabízí od podzimu 2007 zdarma telefonické a e-mailové konzultace. Služeb zelené linky denně využije okolo 100 zájemců. Tento počet s vyhlášením třetí výzvy vzrostl na 150.