Nová Praktická příručka pro žadatele - Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR

08.07.2009: Příručka pomůže žadatelům jednodušeji a srozumitelněji plnit podmínky vodohospodářských projektů, financovaných z OPŽP především u oddílného modelu provozování hlavně v oblastech výkonových ukazatelů, monitorování těchto ukazatelů a sankcí.

Příručka představuje schválený kompromis mezi ČR a Evropskou komisí ve vztahu k minimálnímu standardu ve výše uvedených oblastech pro všechny vodohospodářské projekty v rámci OPŽP s oddílným modelem provozování. Od 1. 7. 2009 se Příručka stává povinným dokumentem pro úpravu provozních smluv v oddílném modelu provozování.

Příručka ke stažení