Nové projekty získají podporu z OPŽP

15.07.2009: Řídící výbor OPŽP na svém červencovém zasedání doporučil ministrovi životního prostředí schválit dotaci ve výší 766 milionů Kč 62 projektům ze tří prioritních os.

 

Projekty zaměřené na oblast zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, omezování průmyslového znečištění a regeneraci urbanizované krajiny, předpokládají celkové náklady ve výši 1,8 miliard Kč. Podpora, kterou výbor doporučil MŽP schválit, dosahuje téměř částky 800 milionů. Nejvyšší dotaci - přes 200 milionů - dostala  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, na vybudování celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění.

Celý článek zde    .