OP ŽP: Pilotní projekt pro malé obce

19.02.2009: Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásí letos v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) čtyři až pět výzev. "Počet kol se bude řídit našimi zkušenostmi z předchozích kol, připraveností projektů a personální kapacitou našeho fondu," řekl Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel SFŽP, kterému jsme položili následující otázky.