OPŽP nabízí dalších osm miliard pro projekty v oblasti energetiky a odpadů

28.07.2009: Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 3. srpna do konce září přijímat již jedenáctou vlnu žádosti o podporu projektů, které zlepší životní prostředí. Dotace z Operačního programu Životní prostředí jsou v této výzvě určeny pro projekty v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

 

Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních os OP Životní prostředí, a to prioritní osa 3 - zaměřená na udržitelné využívání zdrojů energie a prioritní osa 4 - zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

 prostředků Evropské unie bude dotována mj. výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody, zateplování  veřejných budov a zavádění technologií pro využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.). Pro projekty zaměřené na úsporu energie je vyčleněno z Fondu soudržnosti 5 miliard Kč.

Upozornění pro žadatele: U Prioritní osy 3 bude ukončen příjem žádostí o podporu před 30. zářím 2009, pokud  bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU 7,5 mld. Kč.

V prioritní ose 4 mohou žadatelé předložit projekty, které vytvářejí systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, budují nová zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů nebo rekultivují staré skládky. Pro tuto oblast podpory je vyčleněno z Fondu soudržnosti 1,5 miliardy korun, další 1,5 miliardy korun čeká na projekty inventarizující kontaminovaná místa nebo sanující vážně kontaminované lokality.

Žádosti o dotace budou přijímat krajská pracoviště SFŽP ČR. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP, v sekci Dokumenty ke stažení     .

Text XI. výzvy a hodnotící kritéria pro XI. výzvu