Operační program Životní prostředí

19.02.2009: K 15. 5. 2007 byla zveřejněna nová pracovní verze Implementačního dokumentu k Operačnímu programu Životní prostředí pro období 2007—2013. Text dokumentu se však může i nadále měnit v závislosti na připomínkách Evropské komise.
Upozorňujeme čtenáře, že zveřejněné verze dokumentůjsou finální.


Programový dokument

Text Operačního programu Životní prostředí v podobě schválené Evropskou komisí

dne 20. 12. 2007:

Česká verze:

Anglická verze:


Implementační dokument

Implementační dokument OPŽP navazuje svým obsahem na Programový dokument OPŽP. Implementační dokument obsahuje podrobné informace o implementaci programu, prioritních osách, oblastech podpory a jednotlivých opatření včetně specifikace potenciálních příjemců podpory.


Další dokumenty

Zde naleznete odkazy na stránky, kde jsou uvedeny doplňující manuály a směrnice k OP Životní prostředí: