Operační program Životní prostředí má dobře nastavené řídící a kontrolní mechanismy

07.08.2009: Evropská komise přijala bez výhrad zprávu MŽP, SFŽP ČR a dalších orgánu zapojených do implementace Operačního programu Životní prostředí o nastavení řídících a kontrolních systémů. OPŽP tak splnil jednu z hlavních podmínek pro zahájení faktického průběžného převádění peněz z Bruselu do Prahy.

Předložená zpráva obsahuje  popis organizace a procesů u řídícího orgánu, zprostředkujícího subjektu,  platebního a certifikačního orgánu, auditního orgánu a pověřeného auditního subjektu, včetně popisu monitorovacího systému. Součástí je i zpráva Auditního orgánu o výsledku posouzení nastavení řídících a kontrolních systémů a vydání výroku k jejich souladu s ustanoveními článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006    .

„Stanovisko Evropské komise potvrdilo, že druhý největší operační program v České republice je dobře nastaven a nic nebrání tomu, aby Česká republika dostávala na svůj účet peníze, které již sama poskytuje příjemcům podpory z OPŽP v rámci předfinancování ze státního rozpočtu,“ komentoval zprávu z Bruselu náměstek SFŽP ČR Petr Valdman.