Pátá výzva Operačního programu Životní prostředí se týká i IPPC

19.02.2009: Odbor integrované prevence a IRZ MŽP (OIP MŽP) informuje, že v rámci páté výzvy Operačního programu Životní prostředí byly otevřeny prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.
Zdroj: MŽP - Aktuality, Zobrazit celý článek