Plán výzev OP Životní prostředí na rok 2008

19.02.2009: MŽP a SFŽP ČR zveřejnily plán výzev OPŽP na letošní rok, který se týká individuálních projektů (tj. projektů s celkovými náklady do výše 25 mil.EUR). Po vyhodnocení každé výzvy bude plán znovu posouzen a aktualizován tak, aby byl příjem a hodnocení žádostí možný v maximálním objemu.