Plán výzev OPŽP na rok 2009 byl aktualizován

15.05.2009: Na webových stránkách OPŽP v rubrice Nabídka podpory byl zveřejněn aktualizovaný Plán výzev na rok 2009.

Plán výzev na rok 2009 byl rozšířen o výzvu na Prioritní osu 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, prioritní osu 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (aglomerace nad 2000 i pod 2000 ekvivalentních obyvatel) , dále o podoblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží a podoblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Plán výzev na rok 2009    

Zdroj informací: http://www.opzp.cz