Podmínky přijatelnosti pro vodohospodářské projekty se daří plnit

19.02.2009: Zástupci vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury se na pracovním semináři seznámili s praktickou aplikací podmínek přijatelnosti pro projekty v oblasti vodního hospodářství financované v rámci Prioritní osy 1 z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).