Proběhl seminář pro realizátory projektů Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000

24.07.2009: Česká republika se vstupem do EU zavázala vyhlásit a zajistit ochranu soustavy Natura 2000. Natura 2000 je soustava chráněných území, jejichž cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. Soustavu Natura vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie.
Celý článek je k dispozici zde    .