Programový dokument OP ŽP byl zaslán Evropské komisi ke schválení

19.02.2009: V pondělí 10. prosince 2007 byl Evropské komisi zaslán ke schválení aktualizovaný Programový dokument Operačního programu Životní prostředí. Schválení dokumentu se očekává v nejbližších dnech.