Programový dokument Operační program Životní prostředí odeslán EK ke schválení

19.02.2009: Programový dokument Operační program Životní prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů se zaměřením na zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí. Dokument byl 15. listopadu 2006 projednán a schválen vládou ČR a 7. března 2007 byl přijat Evropskou komisí k formálnímu hodnocení. Dne 13. 11. 2007 byl Evropské komisi oficiálně zaslán ke schválení.

Související odkazy