První Velké projekty z OP Životní prostředí předloženy

19.02.2009: 02.07.2008 - V probíhající kontinuální výzvě na předkládání Velkých projektů do Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) předloženy první dva velké projekty.