První kolo vzdělávacích kurzů OPŽP bylo ukončeno

15.05.2009: Tvorba a ověření systému akreditovaného vzdělávání Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) bylo úspěšně ukončeno. Další kolo plánujeme zahájit na podzim letošního roku.

Hlavním cílem vzdělávacích kurzů bylo seznámit všechny zájemce, zejména z řad zpracovatelů projektů, s Operačním programem Životní prostředí (OPŽP) a rovněž se všemi standardními činnostmi souvisejícími s čerpáním dotačních prostředků z oblasti ochrany životního prostředí.

Vlastního vzdělávání se během jednoho roku ve dvou bězích účastnilo více než 600 zájemců. Polovina z nich po úspěšném absolvování všech modulů na počátku letošního roku obdržela certifikát o úspěšném absolvování akreditovaného e-learningového kurzu „Projektový manažer enviromentálních projektů podpořených z OPŽP".

V příloze naleznete seznam úspěšných absolventů.    

Celkově byl kurz hodnocen velmi pozitivně, zejména druhý cyklus. Z tohoto důvodu Státní fond životního prostředí v letošním roce přistoupí k pokračování tohoto vzdělávání. Předpokládaný termín pro zahájení příjmu přihlášek do tohoto vzdělávání je červen letošního roku. Vlastní realizaci vzdělávaní plánujeme na podzim 2009. Zájemce budeme informovat na těchto webových stránkách a rovněž v letním čísle časopisu Priorita    .

Zdroj informací: http://www.opzp.cz