Rada Středočeského kraje odsouhlasila předložení žádostí o finanční podporu z Operačního programu Ži

19.02.2009: Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 9. ledna 2008 projednala a odsouhlasila žádosti o finanční podporu zOperačního prostředí Životní prostředí na projekty "Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit ve Středočeském kraji I" a "Podpora biodiverzity ve zvláště chráněných územích kategorie přírodní památka a přírodní rezervace ve Středočeském kraji II".
Zdroj: Kraj Středočeský - Tiskové zprávy