SFŽP informoval na Infothermě jak o Národních programech tak o OPŽP

19.02.2009: Výstaviště Černá louka v Ostravě hostilo ve dnech 14. - 17. ledna již XV. ročník mezinárodní výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech - Infotherma. Důležitým tématem této největší specializované topenářské výstavy v ČR a SR byly i dotace a subvence a snaha sladit lokální vytápění s problematikou životního prostředí.