SFŽP zvládá mimořádný zájem žadatelů o dotace na vodohospodářské projekty

19.02.2009: Celkem 203 projektů, podaných ve třetí výzvě Operačního programu životní prostředí (OPŽP), v nákladech dosahujících až 20 miliard korun hodnotí v současné době Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). Projekty přispějí ke splnění závazků ČR vyplývající z evropské legislativy v oblasti odkanalizování a čištění městských odpadních vod a tím i ke zlepšení kvality vod u nás. Vydávání rozhodnutí o financování projektů se předpokládá v polovině listopadu 2008.