Seminář: Schválením žádosti projekt nekončí ...(OPŽP)

30.08.2012:
27.09.201210:15:00 - 27.09.201214:00:00 | Seminář je určen všem úspěšným žadatelům v prioritní ose 6. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR si Vás dovolují pozvat na informační seminář zaměřený na administraci schválených projektů v rámci dotací z OPŽP pro prioritní osu 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. Na semináři budou přednášet odborníci Státního fondu životního prostředí ČR, kteří Vás provedou administrací, financováním a právní stránkou projektu. Seminář technicky zajišťuje Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín. Účast na semináři je zdarma. Kapacita seminářů je omezena.