Šest miliard schválených na zateplení z OP Životní prostředí

19.02.2009: Operační program Životní prostředí (OPŽP), druhý největší český operační program let 2007 až 2013, nabízí dotace na zateplení budov v rámci dvou prioritních os. V prioritní ose 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, podle níž je možné získat dotaci na zateplení v kombinaci s pořízením ekologického topného zařízení, a v prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Osy nabízejí z Fondu soudržnosti dohromady přes 1,3 miliardy eur. Na zateplení budov žadatelé dosud podali 1033 žádosti o dotace. Z nich 568 bylo schváleno.