Státní fond životního prostředí zprovoznil elektronickou podatelnu

19.02.2009: Státní fond životního prostředí zprovoznil elektronickou podatelnu. Ta umožňuje fyzickým i právnickým osobám komunikovat s úřadem prostřednictvím e-mailu. Pokud je odeslaný e-mail opatřený platným elektronickým podpisem, má komunikace stejnou platnost jako komunikace prostřednictvím klasické doporučené pošty.