Termín pro podávání žádostí do 3. výzvy OP Životní prostředí se prodlužuje

19.02.2009: Žadatelé mohou podávat své žádosti ze 3. výzvy až do pátku 1. února 2008, a to s ohledem na technické problémy, ke kterým došlo v souvislosti s plnou funkčností aplikace Bene-fill. Změna termínu se týká pouze žádostí o podporu v rámci Prioritní osy 3.