Termín pro příjem žádostí ve třetí výzvě OPŽP prodloužen

19.02.2009: Státní fond životního prostředí prodlužuje termín pro příjem žádostí v rámci třetí výzvy. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány do 5. května 2008 do 15:00 hodin (původní termín byl 30. dubna 2008).