Upozornění pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy OPŽP (prioritní osa 1)

19.02.2009: Orgány implementační struktury Operačního programu Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí) byly nuceny přistoupit ke změně metodiky pro výpočet finanční analýzy pro programové období 2007—2013.