Upozornění pro zájemce o dotace z prioritní osy 2 OPŽP v Moravskoslezském kraji

20.08.2010: V polovině září bude zahájen příjem žádostí o podporu na projekty v prioritní ose 2 OPŽP zaměřené na Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Příjem žádostí bude kontinuální a potrvá do května roku 2011. Výzva bude omezena na projekty realizované v Moravskoslezském kraji. Potenciální žadatelé vyzýváme, aby své náměty a připravované projekty předregistrovali přes webový formulář do konce srpna 2010.
Na webu OPŽP v sekci Nabídky podpory byl zpřístupněn webový formulář pro předběžnou registraci projektů, které plánují předložit potenciální žadatelé. Potenciální žadatele vyzýváme k tomu, aby zaregistrovali své náměty a připravované projekty do tohoto formuláře do 31. 8. 2010.

Více informací o příjmu žádostí a také o změnách v prioritní ose 2 naleznete zde    .