V rámci OP ŽP zveřejněn systém pro podávání žádostí BENE-FILL

19.02.2009: Jedná se o elektronické prostředí, které slouží k podávání žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále OPŽP). Zprostředkujícím subjektem pro příjem žádostí z OP ŽP je Státní fond životního prostředí ČR.