Veřejné zakázky vyhlášené MŽP / Zajištění překladů pro SFŽP ČR /leden 2012/ (OP ŽP)

12.01.2012:
11.01.2012 / Veřejné zakázky vyhlášené MŽP | Zveřejněno: 11. 1. 2012Typ VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu Lhůta pro podání nabídek končí 30. 1. 2012 v 10 hod.Otevírání obálek se uskuteční 30. 1. 2012 v 11 hod.Veškeré dokumenty k VZ:Zadávací dok ...