Výroční zpráva OPŽP byla Evropskou komisí přijata bez připomínek

27.07.2009: Přijetí Výroční zprávy OPŽP je dalším úspěchem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR a týmu všech pracovníků, kteří se na administraci Operačním programu Životní prostředí podílejí.

 

Výroční zpráva OPŽP za rok 2008    , která byla schválena Monitorovacím výborem OPŽP v Praze dne 28. května 2009, byla Evropskou komisí 25. června 2009 shledána přípustnou, tzn. obsahuje všechny náležitosti, které vyžaduje legislativa Evropské unie. Po detailnějším prostudování obsahu nemá Evropská komise k Výroční zprávě OPŽP za rok 2008 další komentáře a zpráva je tedy ke dni 16. července 2009 Evropskou komisí přijata.

Celý článek naleznete zde    .