Výzva k připomínkování dokumentu Environmentální management programu Zelená úsporám

21.05.2009: Státní fond životního prostředí oznamuje, že v rámci spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a Světové banky v projektu Green Investment Scheme byl dne 19. května 2009 zveřejněn na webových stránkách SFŽP www.sfzp.cz rámcový dokument Environmentální management programu Zelená úsporám.

Účelem rámcového dokumentu Environmentální management programu Zelená úsporám je identifikace významných environmentálních dopadů Programu (jak pozitivních, tak negativních) a stanovení vhodných preventivních a zmírňujících opatření (včetně odpovídajícího monitoringu), které umožní negativním vlivům předejít nebo je výrazně zmírnit.

Hlavním cílem Programu je snížení emisí CO2 a současně omezení emisí látek znečišťujících ovzduší, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti v sektoru bydlení v ČR. Uvedeného cíle bude dosaženo uvolněním finančních prostředků do různých programových oblastí definovaných v programovém dokumentu.  Prostředky, z nichž je program financován, byly získány prodejem nevyužitých emisních práv, která se vážou ke Kyotskému Protokolu.

Veřejnost má možnost se ke zveřejňovanému dokumentu vyjádřit do 26. května (do 16.00 hodin) na adresu lenka.cesenkova@sfzp.cz

Dne 26. května 2009 proběhne v jednacím sále č. 900 v sídle Ministerstva životního prostředí      veřejné projednávání dokumentu. Začátek projednávání je ve 14 hodin.

Environmentální management programu Zelená úsporám     ke stažení

Draft Environmental Management Framework and for Program Czech Green Investment Scheme     - anglická verze ke stažení

Zdroj informací: http://www.sfzp.cz/cs