Závazné pokyny OP Životní prostředí byly aktualizovány

19.02.2009: Do pokynů byla přidána nová kapitola "Postihy za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek" a "Monitorování projektu a monitorovací zprávy", byly upřesněny pokyny pro žadatele v rámci prioritní osy 4 a 5.
Zdroj: OP Životní prostředí, Zobrazit celý článek