Zveřejněna aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

19.02.2009: Státní fond životního prostředí zveřejnil dne 8. července 2008 aktualizovanou verzi Závazných pokynů pro žadatele a příjemce.