Zveřejnění Metodik pro přípravu a administraci PPP projektů

19.02.2009: Pro přípravu PPP projektů byly vytvořeny nové dokumenty: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP a Metodika vypracování koncesního projektu.