Zveřejněny závazné modely pro zpracování finanční případně ekonomické analýzy pro vodohospodářské pr

19.02.2009: V elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL byly zveřejněny modely pro zpracování finanční, případně ekonomické analýzy pro vodohospodářské projekty, včetně manuálu.