10. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti

29.06.2009:
    Ve dnech 23. a 24. června  2009 se uskutečnilo již 10. jednání Monitorovacího  výboru Fondu soudržnosti, kterého se zúčastnili zástupci Evropské komise, organizací zapojených do implementačního systému Fondu soudržnosti a všech konečných příjemců této finanční pomoci. Na programu prvního dne jednání bylo hodnocení realizace a stavu zahájení u projektů, které obdržely Rozhodnutí Evropské komise v roce 2006.
 
Předmětem jednání bylo rovněž i probíhající ukončování řady projektů a jejich řádné závěrečné vypořádání. Posuzováno bylo také využívání prostředků v rámci Technických asistencí. Sledované monitorovací období bylo od 1.10.2008 do 31.3.2009.
 
Během druhého dne jednání byla posuzována realizace projektů v oblasti dopravy a konalo se rovněž závěrečné jednání tzv. Core Group.
 
V roce 2008 byl ukončen 1 dopravní projekt a 4 v oblasti životního prostředí. V tomto roce jsou ukončovány další 3 dopravní projekty a 4 týkající se životního prostředí.