12. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti

01.07.2010: Dne 22. června 2010 se uskutečnilo 12. jednání Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti, tentokrát v Mělníku. Jednání se zúčastnili zástupci Evropské komise, organizace zapojené do implementačního systému Fondu soudržnosti a koneční příjemci této pomoci. Na programu dne bylo hodnocení realizace projektů podporovaných z Fondu soudržnosti EU za monitorovací období od 1.10.2009 do 31.3.2010.

Podle podkladů pro Monitorovací výbor FS je, nebo bylo v jeho gesci celkem 53 projektů, a to konkrétně 3 projekty technické podpory, 12 projektů ze sektoru dopravy a 38 projektů ze sektoru životního prostředí. Do měsíce března 2010 bylo uzavřeno 7 dopravních projektů a 10 projektů sektoru životního prostředí.

V průběhu roku 2010 v souladu s Rozhodnutím komise budou ukončeny projekty Karviná, Kravaře a Břeclavsko a s předstihem se zřejmě podaří ukončit dalších 7 projektů ze sektoru životního prostředí, kterým končí uznatelnost výdajů k 31. prosinci 2010. Zbývajících 12 projektů bude dokončováno postupně v následujícím období.