2. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti

09.02.2009: Ve dnech 13. - 14. června 2005 se uskutečnilo jednání 2. Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti.

Jednání Core Group proběhlo na půdě MMR v Praze, druhý den jednání 2. MV FS se uskutečnil v Liberci.

Bližší informace k programu jednání naleznete v přiloženém dokumentu:

Soubory ke stažení