3. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti

09.02.2009: Ve dnech 19. a 20. 12. 2005 připravujeme 3. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti.
První den jednání k projektům životního prostředí proběhne v Plzni, jednání k projektům dopravy proběhne 2. den v Praze a na závěr se uskuteční jednání Core Group.