4. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti

09.02.2009: Ve dnech 18. - 19. května 2006 se ve městě Jihlava ve spolupráci ŘOFS a Kraje Vysočina uskuteční 4. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti.

Jednání Monitorovacího výboru se uskuteční v kongresovém centru krajského úřadu pod záštitou hejtmana kraje Vysočina pana Miloše Vystrčila.

Program jednání

První den jednání se budou projednávat projekty životního prostředí a v odpoledních hodinách se účastníci přesunou na prohlídku dokončovaného projektu " JIHLAVA - Intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizační sítě Jihlava", kde konečný příjemce tj. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko seznámí účastníky monitorovacího výboru s postupem prací na této stavbě.

V dopoledních hodinách druhého dne se diskuze zaměří na oblast projektů z dopravy a závěrečná část bude patřit jednání Core group.

Konání Monitorovacích výborů v budoucím programovacím období

Z pohledu přípravy budoucího programovacího období a jisté návaznosti na celkovou koordinaci s Rámcem podpory společenství by mělo být na tomto Monitorovacím výboru provedeno zesouladění monitorovacích období spolu s RPS.