Alokace Fondu soudržnosti

09.02.2009: Fond soudržnosti - předpoklady čerpání prostředků ČR do roku 2006.

Česká republika v závěru roku 2004 obdržela Rozhodnutí komise k 15-ti projektům Fondu soudržnosti, které prostřednictvím Řídícího orgánu Fondu soudržnosti po projednání v Meziresortním řídícím výboru Fondu soudržnosti po vstupu České republiky do EU předložila.

Součástí každého Rozhodnutí komise je i rozdělení celkového závazku EU k podpoře projektu do jednotlivých let. Promítneme-li tyto údaje do tabulky se závazky alokací prostředků Fondu soudržnosti pro Českou republiku, získáme přehled o doposud nealokovaných částkách pro rok 2005 a 2006. Tento přehled je uveden v tabulce Alokace FS 2004—2006

Soubory ke stažení