Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Akce a události > Dotazníkové šetření FS dle směrnice rady ...

Dotazníkové šetření FS dle směrnice rady č.91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

09.02.2009: V rámci vyjednávání s EK o vodohospodářských provozních smlouvách ve vztahu k podmínkám udělování dotací z Fondu soudržnosti provádí MMR ČR v součinnosti s MZe ČR a s podporou profesního sdružení SOVAK dotazníkové šetření s cílem shromáždit aktualizované průřezové údaje o vztahu vlastník-provozovatel. Šetření se provádí u těch aglomerací, které byly identifikovány v Konkrétním seznamu aglomerací ČR k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Přiložené dokumenty ke stažení jsou určeny jako pomůcka především přímo osloveným subjektům - účastníkům tohoto dotazníkového šetření, které probíhá v termínu duben-květen 2007.