Jednání 8. Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti

09.02.2009: Ve dnech 24. a 25. 6. 2008 se uskuteční další pravidelné jednání Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti. Osmé jednání bude hostovat Hradec Králové v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - Regiocentru Nový pivovar.
IMG_5290_1.JPG

Jednání se zúčastní zástupci Evropské komise (DG Regio, DG Tran a DG Envi), jmenovaní členové monitorovacího výboru, dále zástupci řídícího orgánu Fondu soudržnosti ministerstva pro místní rozvoj, zástupci ministerstva financí, ministerstva dopravy, ministerstva životního prostředí, státního fondu životního prostředí a rovněž zástupci konečných příjemců finanční pomoci z fondu soudržnosti a další odborná veřejnost.

Při tomto pravidelném dvoudenním monitorovacím jednání bude prostřednictvím posouzení detailní dokumentace (monitorovací listy a tabulky ke každému projektu) zkoumán stav a průběh realizace dopravních a environmentálních projektů, čerpání finančních prostředků, realizace plateb a stav procesu ukončování řady projektů, které se po fyzické stránce již ukončily, či se jejich realizace chýlí ke konci.

Zároveň bude na tomto jednání prověřeno plnění úkolů ze 7. Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti realizovaného v Karlových Varech v lednu 2008.
Závěrem druhého dne proběhne jednání tzv. Core Group, jenž zastřešuje průřezové a nadstavbové činnosti spojené s přípravou, průběhem i realizací projektů a další činnosti Řídícího orgánu Fondu soudržnosti. V rámci jednání bude také podána informace o aktivitách Iniciativy JASPERS v České republice, zejména o přípravě Akčního plánu JASPERS pro rok 2008 a aktivitách JASPERS Managing Agenta pro Českou republiku, jímž je z pověření vedení Iniciativy JASPERS v Lucembursku Ministerstvo pro místní rozvoj.

Přípravu a průběh akce organizuje za ministerstvo pro místní rozvoj jeho Odbor SROP, JPD2 a Fondu soudržnosti. Financování celé akce je zajištěno z prostředků Technické asistence Řídícího orgánu Fondu soudržnosti na tuto činnost vyhrazené.

Jednání 9. Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti se bude konat v závěru letošního roku. V tomto období je rovněž očekáván rekordní počet ukončení celkem osmi projektů Fondu soudržnosti