Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Akce a události > 11. jednání Monitorovacího výboru Fondu ...

11. jednání Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti

30.12.2009:    Dne 15. prosince se na svém 11. jednání sešel Monitorovací výbor Fondu soudržnosti, aby projednal postup realizace projektů podporovaných z Fondu soudržnosti EU v České republice.
Jedná se o rozsáhlé projekty z oblasti dopravy - vesměs jde o součásti Transevropských dopravních sítí na území ČR a rozsáhlé projekty z oblasti životního prostředí - vesměs jde o projekty z oboru dodávky čisté vody a z oboru nakládání a čištění odpadních vod.
  Monitorovací výbor za účasti všech dotčených subjektů, Evropské komise a konečných příjemců podpory projednal fyzický postup a jeho soulad s finančním plněním u všech projektů, které obdržely rozhodnutí o podpoře od Evropské komise před vstupem České republiky do EU (tzv. projekty ISPA) a v období od roku 2004 - 2006. Jednání se kromě členů Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti zúčastnilo 115 zástupců jednotlivých subjektů vč. konečných příjemců pomoci.
   Podle podkladů pro Monitorovací výbor FS je nebo bylo v jeho gesci celkem 53 projektů, a to konkrétně 3 projekty technické podpory, 12 projektů ze sektoru dopravy a 38 projektů ze sektoru životního prostředí. V průběhu roku 2009 se velká pozornost soustředila na proces uzavírání těchto velkých projektů. Bylo takto uzavřeno (včetně vypořádání závazků Společenství) 5 dopravních projektů a 10 projektů sektoru životního prostředí.
   Ve sledovaném období od dubna do října 2009 byl uzavřen další projekt v sektoru životního prostředí.
Ukončování projektů bude probíhat postupně v prosinci 2009, lednu a únoru 2010.