Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Akce a události > Na svém 7. jednání se sešel Monitorovací ...

Na svém 7. jednání se sešel Monitorovací výbor Fondu soudržnosti

09.02.2009: Ve dnech 15. a 16. ledna se na svém 7. jednání sešel v Karlových Varech Monitorovací výbor Fondu soudržnosti, aby projednal postup realizace projektů podporovaných z Fondu soudržnosti EU v České republice. Jedná se o rozsáhlé projekty z oblasti dopravy - vesměs jde o součásti Transevropských dopravních sítí na území ČR a rozsáhlé projekty z oblasti životního prostředí - vesměs jde o projekty z oboru dodávky čisté vody a z oboru nakládání a čištění odpadních vod.

Monitorovací výbor za účasti všech dotčených subjektů, Evropské komise a konečných příjemců podpory projednal fyzický postup a jeho soulad s finančním plněním u všech projektů, které obdržely rozhodnutí o podpoře od Evropské komise před vstupem České republiky do EU (tzv. projekty ISPA) a v období od roku 2004—2006. Jednání se kromě členů Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti zúčastnilo 135 zástupců jednotlivých subjektů vč. konečných příjemců pomoci. V současné době se realizuje celkem 49 projektů v celkové hodnotě 46,9 mld. Kč s podporou z Fondu soudržnosti ve výši více než 29 mld. Kč. Dokončeno bylo 8 projektů v celkové hodnotě necelé 4 mld. Kč.

Za hodnocené období 2. a 3. čtvrtletí roku 2007 byly realizovány práce v hodnotě více než 7,4 mld. Kč. Na jednání bylo identifikováno zhruba 20 projektů, u kterých v roce 2008 budou práce ukončeny a bude zahájen proces formálního ukončení a proplacení zbývající podpory. Z jednání Monitorovacího výboru vyplynula řada konkrétních dílčích závěrů týkajících se jednotlivých projektů a konkrétních postupů subjektů organizujících příjem podpory, celkově však zástupci Evropské komise konstatovali uspokojení nad postupem prací.